Skip to content

Svensk älg 24

Ur konstnärens perspektiv är älgen en symbol för styrka och vilt liv. Älgen är också en viktig symbol för naturen och skogen i Sverige. Konstnären valde namnet ”Svensk älg 24” på grund av sin övertygelse om att älgen är en av de viktigaste symbolerna i svenskt kulturarv. Siffran “24” står för antalet taggar i älgens horn, vilket är lika med älgens ålder. Denna information är allmänt känd för många svenskar, men konstnären lärde sig detta först sedan han kom till Sverige och vill med detta namn sprida kunskapen till andra.

Solaiman har sedan tidigare byggt ”Svensk älg 22” av rostfria stänger om 6 mm, med en höjd av 5 meter. Svensk älg är numera såld och finns placerad i Svenljunga kommun.

https://www.dn.se/kultur/mohannad-solaiman-bygger-en-jattealg-vid-e45/

Svensk älg22

Nu är det dags att lansera idén om Svensk älg 24. Nedan följer information om projektet och planerade steg för genomförandet.

Beskrivning av konstverket:  

Solaiman har för avsikt att bygga ”Svensk älg 24” med en höjd av 24 meter. Svensk älg 24 planeras även att inrymma ett kafé och en konsthall, inuti själva älgkroppen.

Första steget, en älg på 12 meter

Att bygga  “Svensk älg 24” med en höjd av 24 meter kräver en relativt stor budget. Därför planerar konstnären att närma sig flera kanaler för finansieringen av detta arbete. Som ett första steg planerar konstnären även att bygga en älg med en höjd av 12 meter, med målet att komma in i Guinness Rekordbok som den högsta älgen i världen. Rekordälgen kommer att säljas för att finansiera “Svensk älg 24”.

Den 12 meter höga älgen kommer att byggas utifrån en inre metallstruktur och därefter ett lager av polyester förstärkt med glasfiber. Det yttersta lagret kommer att bestå av återvunna tidningar. Älgen kommer även att kunna belysas från insidan, som en gigantisk glödlampa med ett mjukt ljus.Denna möjlighet till belysning kommer bidra till en extra estetik under mörka dagar

Att använda återvunna tidningar bygger på två idéer. Den första är kärleken till att läsa och önskan att främja läsandet. Detta som motsats till dagens invasion av elektronisk kommunikation och teknikens tendens att distansera oss från böcker.

Den andra är att belysa frågan om återvinning. Även när det gäller användningen av industrimaterial i våra liv, behöver vi ha i åtanke hur de kan användas på ett sätt som minimerar åverkan på miljön och naturen.

Workshop:

Under uppförandet av “Svensk älg 24” kommer en workshop att hållas i Surte, under hela byggperioden.

Workshopen kommer att vara öppen för alla åldrar, inklusive barn, ungdomar och äldre. Alla som är intresserade är välkomna att besöka verkstaden, lära sig mer om konstnären och byggnadssättet av skulpturen, delta i arbetet eller bara ta en kopp kaffe.

Verkstaden beräknas öppna våren 2024. Exakt datum för start av workshop samt besökstider kommer att meddelas senare här på hemsidan.

Platsen

Konstverket kommer att byggas i konstnärens ateljé i Surte. Det färdiga verket kommer sedan, under en begränsad period, att visas upp på samma plats.

Samtidigt planeras för att köpa en lämplig bit mark för att öppna en skulpturpark. Skulpturparken kommer innehålla en permanent utställning av “Svensk älg 24” och en grupp andra verk av konstnären. Platsen och öppningsdagen för skulpturparken beräknas fastställas under våren 2025.

Finansiering

Konstnären avsåg från början  att  finansiera “Svensk älg 24” genom att  sälja  mindre verk via sitt företag Jeibool AB. Många har dock visat intresse för Solaimans konst och gett uttryck för en vilja att bidra till finansieringen av verket.

Konstnären har därför bestämt sig för att slå samman de här två idéerna. Pengar kommer att samlas in genom företagsinsamling. Den som vill bidra kan köpa ett verk av konstnären, motsvarande det belopp han vill bidra med. Därefter kommer konstnären skicka verket till köparen, inom en period av två veckor.

Från och med 2023-12-20 kan du se verk till försäljning genom att klicka  här.

Från och med 2023-12-05 startar företagsinsamling med ett första konstverk för det här projektet, genom en 4 meter hög älg av is placerad i Bältesspännarparken i Göteborg. Konstnären har under tidigare år under sitt arbete med is- och snöskulpturer fått kontakt med många förbipasserande, som önskat hjälpa till med att finansiera konstverken. Tidigare år har konstnären tackat nej till bidrag, men öppnar nu dörren för den som önskar hjälpa till.

Den som vill bidra kan Swisha till 1235963913.

Tack på förhand, varje krona är till hjälp för att förverkliga projektet “Svensk älg 24”.

  • Konstnären planerar också att framöver hålla en grupp utställningar i olika städer i Sverige. Han kommer där att sälja sina konstverk, vars intäkter kommer att gå till “Svensk älg 24”. Konstnären kommer att helt fokusera på detta projekt under kommande två år.
  • Konstnären har också möjlighet att möta specifika intressen och önskemål. Den som önskar beställa ett verk, oavsett storlek, material eller idé/form, kan kontakta konstnären direkt för att diskutera genomförande och pris.

Vi kommer också att försöka bjuda in och kommunicera med företag som kan vara intresserade av att stödja arbetet och finansieringen av “Svensk älg 24”, antingen genom att tillhandahålla material, maskiner eller andra tjänster. Namnet på de företag som stöttar projektet kommer att publiceras på hemsidan för projektet och senare permanent placeras bredvid det färdigställda konstverket.